Aksaray Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yönetim Bilgi Sistemi

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

  • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
  • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
  • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.