Misyon ve Vizyon

          Misyonumuz

     İyi mali yönetim ilkeleri çerçevesinde; Üniversitemizin mali kaynaklarının elde edilmesi ve bu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ile hesap verilebilirliğinin temini bakımından bütçenin hazırlanması ve uygulanması, mali kontrol ile mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını sağlamak. 

 

          Vizyonumuz

         Görev ve sorumluluk alanında uzman, özverili, çalışkan yenilikçi, bilişim teknolojilerini kullanabilen ve mali mevzuat bilgisi sürekli güncelleyen personeli ile iç ve dış paydaşlarıyla etik değerlere dayalı bir iletişim içinde olan, katılımcılığa önem veren, sonuç odaklı hizmet anlayışına sahip, kurumsal iyi yönetişim ilkelerini benimseyen ve stratejik yönetim modelini  uygulayan örnek bir başkanlık olmak.