İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları


Aktarma İşlemleri İş Akış Süreci
Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Süreci
Bütçe İşleminin İptalinin İş Akış Süreci
Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İşlemi İş Akış Süreci
Hazine Yardımlarının Serbest Bırakılması Talebi İş Akış Süreci
Yatırım Programlarının Revize İşlemi İş Akış Süreci Rektörlük Yetkisi
Avrupa Birliği Projeleri İş Akış Süreci
Ödenek Gönderme İşlemleri Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci
Ön Mali Kontrol İşlemleri İş Akış Süreci
Yan Ödeme ve Kadro Dağılım Cetvelleri Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci
Seyehat Kartı Listeleri Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci
Maaş ve Yük Hesabının Kontrolü E-Bütçe Sistemine Girilmesi İş Akış Süreci
Ödenek Aktarma İşlemleri Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci
Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci
Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Süreci
Avans ve Kredi İş Akış Sürecii
Likit Karşılığı Ödenek Gönderme Kaydı İşlemi İş Akış Süreci
Ödenek Gönderme Belgesi İş Akış Süreci
Revize İşlemleri İş Akış Süreci
Şartlı Bağış ve Yardımların Ödenek Kaydı İşlemleri İş Akış Süreci
Tenkis Belgesi İş Akış Süreci
Üniversite Yatırım Programının Hazırlaması İş Akış Süreci
Yazışma İşlemleri İş Akış Süreci
Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci
Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemi İş Akış Süreci
Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci
Emanetlerin Ödenmesi İş Akış Süreci
Farabi Projeleri İş Akış Süreci
Hak Edişlerden Kesilen Vergi ve Sigorta Pirimlerinin Ödenmesi İş Akış Süreci
Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İş Akış Süreci
İcra ve Nafaka Kesintilerinin Gönderilmesi İş Akış Süreci
Kamu Zararından Doğan Alacakların Borç Kaydı İşlemi İş Akış Süreci
Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsilat İşlemi İş Akış Süreci
KDV, Damga ve Muhtasar Beyannamelerinin Hazırlanması ve Verilmesi İş Akış Süreci
Kefalet Aidatlarının Gönderilmesi İş Akış Süreci
Kesin Hesap İş Akış Süreci
Kiraya Verilen Taşınmaz Gelirlerinin Tahsilat İş Akış Süreci
Maaş İşlemeleri İş Akış Süreci
Tübitak Projeleri İş Akış Süreci
Tüketim Malzemelerinin Çıkış Kaydı İş Akış Süreci
Performans Programının Hazırlanması İş Akış Süreci
Stratejik Planın Hazırlanması İş Akış Süreci