Aksaray Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Plan Çalışmaları

2020-2024 Stratejik Plan Dokümanları