Aksaray Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç Kontrol Eylem Planı